SjöHOLM signaldetalj informerar om GDPR

++++SJÖHOLMS SIGNALDETALJ++++

TNR 250001

DET HAR KOMMIT TILL SJÖHOLMS KÄNNEDOM ATT DEN EUROPEISKA UNIONEN HAR UTFÄRDAT REGLEMENTE RÖRANDE RULLKORT, PERSONLIGA FJÄRRSKRIFTSADRESSER, FAK:AR MED MERA. TYDLIGEN KALLAS DETTA GDPR. KRYPTODETALJEN UNDERSÖKER DOCK FÖR NÄRVARANDE HURUVIDA DET KAN VARA FRÅGAN OM EN FELKRYPTERING OCH ATT DET EGENTLIGEN BÖR VARA BESK, BESTÄMMELSER ERNÅENDE SKYDDADE KROPPS- OCH KARAKTÄRSUPPGIFTER.

VAD REGELVERKET SKALL VARA BRA FÖR HAR ÄNNU INTE FK FÅTT NÅGON SÄKER UPPGIFT OM FRÅN STABEN (ELLER BRYSSEL). GULA KVADRATEN, Å KARLSKRONA ÖRLOGSSTATION, HAR DOCK LÅTIT MEDDELA ATT DET HANDLAR OM SÄKER OCH TRANSPARENT (EJ AVSEENDE SJÄLVA PERSEDLARNA) HANTERING AV PERSEDELKORT OCH ÖVRIGA PERSONUPPGIFTER M.M. SÄRSKILT TILL SÄKRANDE AV ATT SJÖHOLM INTE SPAR UPPGIFTER OM HERRAR OCH DAMER OFFICERARE UNDER TID DÅ DET FRAMSTÅR SOM ONÖDIGT UTIFRÅN FÖRENINGENS VERKSAMHET.

SJÖHOLM TAR GIVETVIS DETTA Å GRAVASTE ALLVAR OCH KOMMER OFÖRTRUTLIGT ATT VERKA FÖR ATT GLÖMMA ALLA ONÖDIGA UPPGIFTER I ETT TÖCKEN AV KRUTRÖK OCH GINDIMMA SAMT ATT TUGGA FYSISKA EXEMPLAR (AV UPPGIFTERNA, EJ MEDLEMMARNA). I DEN MÅN FÖRENINGEN INTE REDAN RÅKAT KVITTBLIVA DINA PERSONUPPGIFTER UNDER NÅGOT LOPP, ELLER UPPGIFTERNA INTE REDAN DERANGERATS TILL OIGENKÄNNIGHET PÅ GRUND AV FÖRRÅDSDAMM, KOMMER UPPGIFTERNA HANTERAS PÅ ETT UTMÄRKT SÄTT. SJÖHOLM ÄR MEDVETET ATT SPIONEN LÄGGER PUSSEL OCH SJÖHOLM BEHÅLLER SJÄLVKLART SINA BITAR.

HAR DU NÅGON FRÅGA RÖRANDE DETTA KAN DU GENOM KORTVÅG ELLER E-POST KONTAKTA FLAGGEN. FLAGGEN KOMMER SVARA DIG (UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FLAGGEN INTE FINNER ATT DINA UPPGIFTER GENAST MÅSTE RADERAS UNDER BEAKTANDE AV GÄLLANDE REGELVERK FÖR ATT SKYDDA DIG, TILL FÖLJD ATT FLAGGEN INTE KOMMER VETA VEM DU ÄR, VILKET DOCK TORDE FÅ TILL FÖLJD ATT DINA PERSONUPPGIFTER ÄR UTOMORDENLIGT SKYDDADE EMEDAN DE ÄR OKÄNDA).

====