Årsmöte 2019

Bäste SjöHOLMare!

Hösten nalkas och med den SjöHOLMs högtidliga årsmöte.

Onsdagen den 2 oktober är datumet för årets drabbning. Likt föregående år
kommer vi initialt att genomföra mötet på Drottning Viktorias Örlogshems
(DVÖs) femte våning för att sedan via valfritt transportmedel (SJÖvoi!?) bege
oss ut mot Skeppsholmen och Segelkronan för beskinmundigande och middag.

Det närs en vag förhoppning av undertecknad att vi i år kan beredas möjlighet,
efter nogsam prövning, välja in nya aspiranter i leden.

Stående dagordning gäller. Vidare förslag under punkten övrigt till dagordningen insändes på enklaste sätt till undertecknad med vändande post.
För själva sammankomsten gäller följande:
När: 2/10 kl 18.00
Var: DVÖ/Segelkrånglarn
Hur: Daglig Mässdräkt. Middag till självkostnadpris á 450 sek.
Anmälan till c.e.nobel@gmail.com senast 20/9, skriv årsmöte 2019 i
ärenderaden.

Välkomna

/Flaggen SjöHOLM