SjöHOLMs årsmöte den 26 sept

Bäste SjöHOLMare!

Hösten är här och med den SjöHOLMs högtidliga årsmöte. I år går detta av stapeln, som tidigare kommunicerat, den 26:e september. Lokal är för närvarande höjt i något av ett dunkel men om gud är god och allt faller på plats så blir det likt förra årets succé på Kastellet. Vi har dock tagit höjd för Murphy och även bokat in DVÖ om Kastellet inte möter våra krav (Dvs att  ingen lokalhyra utgår).

I och med att förråds samt specialistofficersfrågan för närvarade är löst så kommer årets fokus ligga på att cementera SjöHOLMs framtid och vilken verksamhet vi de facto skall genomföra på regelbunden basis.

Vidare kommer följande punkter att dryftas utöver fastlagen dagordning.

  • M20 och vidare/djupare sammarbete med dessa glada gobbar. M20 har ny segelsättning och frågan hur vinden i dess segel skall nyttjas till gagn för det navalakademiska Stockholm i allmänhet och SjöHOLM i synnerhet.
  • SOSS Bal. SjöHOLM kommer att arrangera loppen. Vilka kan/vill ställa upp. Skall vi fastställa detta som ordinarie verksamhet?
  • Gobbrum*2 per år. SP föredrar vårens succé och det bör beslutas om även detta skall in under ordinarie verksamhet.

Vidare förslag på punkter till agenda skickas på enklaste sätt till undertecknad med vändande post.

För själva sammankomsten gäller följande:

När: 26/9 kl 18.30

Var: Troligen Kastellet (konfirmation följer)

Hur: Daglig Mässdräkt. Middag till självkostandpris á 450 sek.

Anmälan till c.e.nobel@gmail.com senast 17/9, skriv årsmöte 2018 i ärenderaden.

 

Eder tillgivne

FK

Carl Nobel