FK em 4 ger sin syn på marinens framtida behov

 

FK em 4 Michael Zell skriver i DI om hur han ser på behovet av en stark marin som kan säkra Sveriges sjövägar och hamnar. Ett behov som vida överskrider dagens svenska marin.

Till artikeln