Flaggen

SjöHOLMs aktiviteter drivs av Flaggen. Flaggens försteman är som sig bör Flaggkapten. Till sin hjälp i det dagliga arbetet har Flaggkaptenen sina flaggadjutanter och O:ar. Inte sällan ses Flaggen, under den täta krutröksdimma som avges från det handburna fartygsartillerisystemet M98 alias TAMM TAMM, dyka upp och ner ur sitt stamlocus kring Skeppsholmen under glada tillrop samt ackompanjemang av “Jolly Bob”.

All verksamhet sker under överinseende av SjöHOLMs främste medlem – INSPECTOR

 

Flagg

Gunrum

FK – Carl Nobel

1 FA – Verner Gerholm

2 FA – Martin Bengtson

3 FA – Patrik Hök

MässD – Gustaf Rasin

SP – Iohn Ryott

Gubbrum

Flaggubbe – Christer Svensén

Bertil Hult

Per-Anders Emilson

       Lars Falke

Gabriel Lyberg

 

Flaggkaptenskollegium

FK EM 1 – Mauritz Silfverstolpe

FK EM 2 – Göran Elfving

FK EM 3 – Pehr Tham

FK EM 4 – Michael Zell

FK EM 5 – Johan Palmqvist

FK EM 6 – Per-Anders Emilson

FK EM 7 – Magnus Odin

FM EM 8 – Gustaf Frithz

FK EM 9 – Göran Zelander

FK EM 10 – Johan Strömsäter

FK EM 11 – Simon Lindfors

FK EM 12 – Jacob Ahlqvist

FK EM 13 – Erik Lagersten

FK EM 14 – Patric Waering

FK EM 15 – Fredrik Hoël

FK EM 16 – Sten Schwalbe

FK EM 17 – Patrik Hök Sjöberg

FK EM 18 – Gustaf Salford

FK EM 19 – Verner Gerholm

FK EM 20 – Martin Bengtson

FK EM 21 – Per Fahlén

FM EM 22 – Ludvig Adielssson

FK – Carl Nobel